[WINCOMMERCE – HƯNG YÊN] – TRƯỞNG NHÓM ĐIỀU PHỐI KHO VẬN