[VIETINBANK TP HÀ GIANG] CHUYÊN VIÊN HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH_ KÊNH BANCASSURANCE