[VietinBank Điện Biên] Tư Vấn Viên Tài Chính – Kênh Hợp Tác Ngân Hàng