[TUYỂN NAM] GIÁO VIÊN QUẢN NHIỆM VÀ QUẢN LÝ NỘI TRÚ TRƯỜNG THPT QUỐC TRÍ (QUẬN 6)