[TP.Quảng Ngãi] Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính – Kênh Liên Doanh Ngân Hàng BIDV