[Tam Bình – Vĩnh Long] Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính – Kênh Liên Kết Ngân Hàng VietinBank