(SeaBank – Nghệ An) Chuyên Viên Tư Vấn Sản Phẩm Bảo Hiểm – Kênh Liên Kết Ngân Hàng