Sales Supervisor/ Giám Sát Bán Hàng Kênh GT (Bạc Liêu)