[Quảng Bình] Chuyên Viên Kinh Doanh – Lương Hấp Dẫn