[Phù Mỹ] Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính – Kênh Liên Doanh Ngân Hàng BIDV