[Phù Mỹ – Bình Định] Chuyên Viên Tư Vấn Sản Phẩm Bảo Hiểm – Kênh Ngân Hàng Liên Kết Dự Án