Phó Quầy – Trung tâm trang sức DOJI tại Hạ Long – Quảng Ninh