[OCEAN EDU – Tĩnh Gia, Thanh Hóa] Chuyên Viên Kinh Doanh