NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG [TP HƯNG YÊN – HƯNG YÊN]