NHÂN VIÊN THU NỢ TRỰC TIẾP TẠI HÒA BÌNH (THU NHẬP CAO)