Nhân Viên Sales Thuốc BVTV, Phân Bón – Làm Việc Tại Tỉnh (Ninh Thuận, DakLak, Gia Lai)