NHÂN VIÊN KẾ TOÁN BÁN HÀNG / THU NGÂN [Thị Trấn Cái Tắc – Châu Thành A – Hậu Giang]