NHÂN VIÊN KẾ TOÁN BÁN HÀNG / THU NGÂN [MỸ THO – TIỀN GIANG]