Nhân Viên Hỗ Trợ Kỹ Thuật Đtdđ/Laptop [TT. Ea Knốp – Huyện Ea Kar – Đắk Lắk]