[MSB Vĩnh Phúc] Chuyên Viên Tư Vấn Giải Pháp Tài Chính – Kênh Liên Kết Ngân Hàng