[MIANTX] Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu (Thọ Xuân, Thanh Hoá)