KỸ SƯ HỒ SƠ (QS) – LÀM VIỆC TẠI VINHOMES PARK – TÂY MỖ HÀ NỘI