[Kiên Lương – Kiên Giang] – Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm – Kênh Liên Kết Ngân Hàng VietinBank