[Kiên Giang] Nhân Viên Địa Bàn (Kinh Doanh Chế Phẩm Vi Sinh Nhật Bản Dùng Trong Nuôi Tôm)