Đại Diện Tiêu Thụ (Sales Representative)-Khu Vực Hậu Giang