[CN. Quảng Ninh] Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cấp Cao – Kênh Bancassurance