Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cấp Cao – Kênh Hợp Tác Ngân Hàng [Vị Thanh – Hậu Giang]