Chuyên Viên Chăm Sóc Khách Hàng [Ocean Edu – Bắc Kạn]