[Cầu Ngang – Trà Vinh] Nhân Viên Kế Toán Bán Hàng / Thu Ngân