[Bạc Liêu] Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính – Kênh Ngân Hàng Đối Tác